3805 bomullspinnar till luftfuktare

5,00 €

Anvisningar för utbyte:
1. Skruva av locket till vattentanken
2. Dra ut filterplastdelen (se sprinten på botten)
3. Dra ut filtret och sätt tillbaka det nya filtret
4. Dra in filterplastdelen (se sprinten på botten)
5.Skruva på locket till vattentanken