4076 PM 2,5 filter

0,70 €
  • Spunbond-tyg filtrerar damm på mikronivå
  • PM2.5
  • Uppfyller standarderna GB2626-2006
  • Det aktiva koltyget filtrerar atmosfäriska partiklar
  • Minskar transporterar av partiklar till luftvägarna, såsom damm, pollen och avgasutsläpp från motorfordon
  • Det rekommenderas att byta filter varannan dag eller var 3: e dag, beroende på användning
  • Läs mera här